30 let Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových Ostrava

16. dubna 2015 v 16.00 hod. (v 9.00 hod. školy)

Hlavní partner akce:

Moravskoslezský kraj

Partneři školy:

DRS - Digital Reality Studio

Klinika sportovní medicíny

Statutární město Ostrava


Vážení sportovní přátelé,

rok 2015 je pro Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových rokem jubilejním. Před 30 lety byla v Ostravě realizována myšlenka umožnit aktivním talentovaným sportovcům vzdělávat se ve sportovních třídách pod jednou střechou. Na „narození“ školy si osobně nepamatuji, v té době jsem pracoval jinde. Před skupinou pedagogů, kteří však byli u toho, hluboce smekám. Museli se vyrovnat s řadou specifických problémů. Docílit optimální sladění profesionálně zabezpečovaného sportovního tréninku s režimem školního vyučování u žáků několika sportovních specializací současně není věc zrovna jednoduchá. Velmi si vážím toho, že jsem dostal příležitost na jejich práci navázat.

Dnes je Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových sebevědomou „mladou dámou“. Opírá se o kompaktní sbor učitelů, trenérů a vychovatelů se smyslem pro individuální přístupy k žákům, zvláště pak k těm, u kterých je to nutné vzhledem k vysoké zátěži, a nebo k těm, jejichž rozsah sportovní přípravy, soutěží a výcvikových táborů jim neumožňuje pravidelně docházet na vyučování. Rovněž se opírá o velmi dobré týmy nepedagogických pracovníků na úsecích školní kuchyně, správy školy a administrativy, které se významnou měrou podílí na klidné vnitřní atmosféře a bezproblémovém provozu školy. Zvlášť se však opírá o dlouhodobě prokazované kvalitní výsledky žáků a absolventů školy. „Skočí i v letošním roce Jarda Bába víc než 230 cm?“ „Jak dlouho bude hrát Rosťa Olesz v Ostravě, vrátí se znovu do NHL?“ „Barča Hermanová, která je v nominaci o nejúspěšnější sportovkyni MS kraje – to je ta, která u vás studovala?“ Na obdobné dotazy, směřující k výkonnosti sportovně nejúspěšnějších žáků a reprezentantů České republiky, odpovídám nejčastěji. Mne však stejně zajímají a těší také reference, které se vztahují na působení jiných absolventů při studiu na vysokých školách a jejich další uplatnění v praxi. V této souvislosti uvedu dvě mé situace z poslední doby. „Díval jste se včera na televizi na Hyde park? David Ondračka jako šéf organizace Transparency International ČR tam byl stejně dobrý, jako když u vás na postu rozehrávače hrál ve škole basketbal.“ „Mám vás pozdravovat od Emy Kaslové. Paní doktorka mě měla v parádě, když jsem se nemohl hýbat a ležel u ní na oddělení v nemocnici. Teď už jsem z toho venku, ale musím pravidelně cvičit. Mám vám vyřídit, že paní doktorka nejraději vzpomíná na dobu, kdy na sportovním gymplu mohla naplno hrát tenis.“

Dovolte mi, abych poděkoval všem kompetentním pracovníkům MS kraje, kteří z pozice zřizovatele na naší škole sport podporují. Také všem dalším partnerům ve sportovních klubech, Centru individuálních sportů a na základních školách, kde se věnují přípravě našich potencionálních uchazečů o studium. Jsem přesvědčen, že společné poslání v péči o vzdělání sportovně talentované mládeže se v Ostravě bude dařit nadále naplňovat alespoň v takové kvalitě, jako dosud.


Mgr. Václav Štencel
ředitel gymnázia